Verkiezingen 2018

Kandidaten

1) Lia de Heij, Heerenveen

Ik wil met een open houding in de samenleving staan en zal er alles aan doen om trouw te zijn en recht te doen.

2) Klaas Pieter Derks, Heerenveen

De ChristenUnie kiest voor een politiek van geloof, hoop en verbinding. Ik zet me in voor een gezonde leefomgeving, voor echte banen en voor een duurzame economie in Heerenveen.

3) Aris Leijendekker, Tjalleberd

Weten wat je wilt bereiken en weten voor wie je het doet, namelijk de inwoners van onze prachtige gemeente. Dat staat voor mij 3 centraal in christelijk sociale politiek.

4) Douwe de Jong, Heerenveen

Bouwen aan de samenleving doe je met een goed fundament. Wij doen geen loze beloftes en verkopen geen mooie praatjes. Zo willen we onszelf in de spiegel terug zien.

5) Berend Busstra, Luinjeberd

Gemeente en ondernemers moeten goed samenwerken. Daarbij ook inzetten op stage- en werkervaringsplekken. Ook voor mensen 5 met een arbeidsbeperking.

Waardevol voor Heerenveen

Raadsleden voor de ChristenUnie laten zich inspireren door de oproep om recht te doen, trouw te zijn en nederig de weg te lopen die God met ons gaat. Dat geeft hoop voor onze samenleving. En daarop mag ieder hen aanspreken.

In Heerenveen gaat er veel goed. Tegelijk zijn er zorgen. Over mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Over gasboringen en over vrouwen in de prostitutie. Over eenzaamheid bij jongeren en ouderen.
De ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij gaan voor een overheid die het zwakke beschermt, het sterke in goede banen leidt en vrede sticht.

Waar gaan wij voor?

Waardevolle veiligheid

Veilig kunnen leven is helaas niet vanzelfsprekend. Zo willen we de veiligheid in het verkeer verhogen door het voorrang geven aan voetgangers en fietsers. De mensonwaardige uitbuiting van vrouwen moet worden tegengegaan door de gemeente. Onder andere door het aanbieden van een uitstapprogramma aan prostituees.

Duurzaamheid. Het is vijf voor twaalf !

De ChristenUnie wil zorgvuldig omgaan met de schepping en de vervuiling en verspilling keren. Heerenveen dient zijn rol in de circulaire economie uit te bouwen. Ook kan Heerenveen in 2030 energie- neutraal zijn. Er kan statiegeld worden geheven op blikjes en petflesjes. En 21 maart kan een Heerenveen-schoon-dag worden.

Ook 'vergeten groepen' doen mee

Wij zien graag een samenleving waarin iedereen ertoe doet en ook meedoet. Zorg houdt ook in dat bureaucratie wordt verminderd en dat er gedacht wordt vanuit de zorgvraag van kwetsbare inwoners. De ChristenUnie wil snel het aantal participatiebanen op peil hebben, ook voor statushouders. Ook dat mensen met ernstige psychische problematiek werk krijgen. En dat onnodige belemmeringen voor mensen met een beperking worden opgeheven.

Vitale dorpen en wijken

De ChristenUnie waardeert dorpen en buurten als lokale gemeenschap en hecht aan het eigene en de vitaliteit daarvan. De eigen identiteit van wijken en dorpen mag worden versterkt. Bij beleidsbeslissingen worden de dorps- en wijkvisies gevolgd en burgers worden uitgenodigd om betrokken te zijn.

Waardevol voor de samenleving

Geloven in Heerenveen

Identiteit en levensbeschouwing spelen ook bij de politieke besluitvorming een grote rol. Een voorbeeld daarvan is de discussie over de koopzondagen. De ChristenUnie wil het aantal daarvan niet uitbreiden. Structureel overleg tussen de gemeente Heerenveen en de kerken is nodig over identiteitsvragen en de rol van de kerken in de samenleving.

Vrijwilligers top!

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. Maar vrijwilligers lopen ook tegen hun grenzen op. Er is een samenhangend vrijwilligersbeleid nodig. De gemeente zal het vrijwilligerswerk niet moeilijker maken door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het activeren van vluchtelingen voor dit werk.

Speerpunten

 • Voorrang voor fietsers en voetgangers

  De gemeente moet haast maken met het voorrang geven aan fietsers en voetgangers.

 • Uitstapprogramma’s voor prostituees

  De gemeente investeert in uitstapprogramma’s voor prostituees, ook als het rijk daarvoor geen geld beschikbaar stelt en er komen meer controles om schrijnende situaties te voorkomen.

 • Vrijwilligers zijn top!

  Er komt een duidelijk vrijwilligersbeleid, met passende ondersteuning en aanmoediging voor vrijwilligers.

 • Mensen met psychische aandoeningen helpen met werk

  Om mensen met ernstige psychische aandoeningen aan het werk te helpen komen er specialistische GGZ-trajecten, voor individuele plaatsing en steun (IPS)

 • Zorgen voor participatiebanen

  De gemeente zorgt in samenwerking met het bedrijfsleven voor voldoende participatiebanen ongeacht het verdienvermogen, ook voor statushouders.

 • Hef belemmeringen voor mensen met een beperking op

  De gemeente zorgt dat het VN-verdrag voor personen met een beperking snel wordt uitgevoerd, mensen met een handicap moeten niet onnodig gehinderd worden.

 • Kerken en gemeenten zoeken elkaar op

  Er komt een structureel overleg tussen de gemeente en kerken, want kerken hebben een belangrijke rol in de sociale structuur van de samenleving en bij identiteitsvragen van de gemeente.

 • Eigen identiteit van dorpen en wijken

  De eigen identiteit van wijken en dorpen mag worden versterkt, bij beleidsbeslissingen worden de dorps- en wijkvisies gevolgd en burgers worden uitgenodigd om betrokken te zijn.

 • Niet meer zwerfvuil

  Er komt statiegeld op blikjes en petflessen, om zwerfafval in het milieu tegen te gaan.

 • 21 maart, de Heerenveen-schoon-dag’

  21 maart wordt ‘Heerenveen-schoon-dag’: burgers ruimen hun eigen buurt op.

 • Heerenveen energieneutraal

  De gemeente Heerenveen streeft naar een energie neutrale gemeente in 2030

 • 16 koopzondagen is genoeg

  Het huidig aantal koopzondagen (16 x per jaar) is genoeg en winkeliers moeten niet gedwongen worden om op zondag hun winkel te openen.