ChristenUnie in Noord Nederland

ChristenUnie stelt vragen over stopzetten subsidie Kunstmaand Ameland

kunstmand Amelanddonderdag 19 april 2018 15:41 De ChristenUnie snapt niets van het besluit van Gedeputeerde Staten de subsidie aan Kunstmaand Ameland per 2019 stop te zetten. ‘De herijking van cultuurbeleid is nog bezig,’ zegt Reitze Douma. ‘Dit vinden wij nogal voorbarig.’ De ChristenUnie stelt er vragen over aan GS. lees verder

Bezoek Tweede Kamerlid Carla Dik - Faber

carla schudt campingwoensdag 18 april 2018 17:05 In de afgelopen jaren hebben verschillende organisaties zich ingezet om inwoners van het bevingsgebied te steunen en op te komen voor hun belangen. Begin dit jaar kwam het kabinet eindelijk met ... lees verder

Game helpt Groningers inzicht geven in mogelijkheden duurzame energie

Fredric Geijtenbeekwoensdag 18 april 2018 15:09 De provincie Groningen laat een digitaal spel ontwikkelen waarmee Groningers kunnen ontdekken hoe duurzame energie in hun omgeving kan worden opgewekt. Woensdag bespraken Provinciale Staten van ... lees verder

CU: Kan Fries elektriciteitsnetwerk alle duurzame energie uit zon wel aan?

zonneparkdinsdag 17 april 2018 18:23 Duurzaam opgewekte zonne-energie uit zonneparken kan op termijn een probleem opleveren voor het elektriciteitsnetwerk in Fryslân. De netwerkbeheerder moet zonneparken aansluiten op het netwerk, maar hoeft de opgewekte energie niet af te nemen als de maximale capaciteit van het net is bereikt. Dat dreigt al in Groningen en Drenthe. Daar waarschuwen netwerkbeheerders voor nieuwe zonneparken. De ChristenUnie in de Staten van Fryslân vraagt gedeputeerde Schrier of ook Fryslân dit risico loopt en wat er gedaan kan worden om dat scenario te voorkomen. lees verder

Statenfracties streven met initiatiefvoorstel trendbreuk na voor natuurherstel

werkbezoek 004maandag 16 april 2018 21:00 LEEUWARDEN – Een integrale aanpak om de balans tussen landbouw, natuur en milieu te herstellen. Dat is wat 50PLUS, ChristenUnie, D66, GrienLinks, PvdA en Partij voor de Dieren met hun initiatiefvoorstel beogen. “Het Friese landschap en de natuur staan onder druk”, stellen Statenleden Jan Waterlander, Reitze Douma, Margreet Mulder, Retze van der Honing, Hetty Janssen en Rinie van der Zanden. “We zien de veenweide verdrogen, het aantal insecten en weidevogels teruglopen. Er is sprake van landschapspijn, een toename in predatoren en een jaarlijks terugkerend ganzenprobleem. Problemen die wijzen op een disbalans in de natuur.” lees verder

Op werkbezoek bij Rewini in Drachten

IMG_20180411_111413donderdag 12 april 2018 16:43 Wie Rewini (voorheen Van Gansewinkel) in Drachten een afvalbedrijf noemt, wordt direct gecorrigeerd door de manager gevaarlijke stoffen Haye de Boer. ‘We zijn een grondstoffenbedrijf,’ zegt hij. ‘We zijn een belangrijke speler in de circulaire kringloop. Dat is onze business’. Onlangs stelde de ChristenUnie in de Staten kritische vragen naar aanleiding van geconstateerde overtredingen bij Rewini. ‘Dan moet je ook ter plekke willen kijken hoe het zit’, zegt fractievoorzitter Wiebo de Vries. De fractie was er op werkbezoek op 11 april. lees verder

Voorjaarsvergadering woensdag 18 april

voorjaarsvergaderingdinsdag 10 april 2018 12:11 Het provinciaal ChristenUniebestuur Groningen organiseert de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 18 april 2018. Sprekers zijn o.a. Fredric Geijtenbeek en Marco Metscher. Fredric blikt terug op ... lees verder