Heerenveen

 1. Tsjitske.png
  Door Tsjitske Kok op 26 augustus 2023 om 17:53

  Uitnodiging voor speerpuntenevent "Aandacht voor de laatste levensfase"

  Op 20 september 2023 organiseert de ChristenUnie een avond over de zorg voor mensen in de laatste maanden van hun leven.

  Lees meer over "Uitnodiging voor speerpuntenevent "Aandacht voor de laatste levensfase""
 2. Tsjitske.png
  Door Tsjitske Kok op 26 augustus 2023 om 17:50

  Afscheid van de politiek door Klazina Bontekoe

  Na jaren trouwe dienst neemt commissielid Klazina Bontekoe afscheid van haar taak als commissielid

  Lees meer over "Afscheid van de politiek door Klazina Bontekoe"
 3. Tsjitske.png
  Door Tsjitske Kok op 26 augustus 2023 om 17:49

  Verslag 28 april 2023 speerpuntenevent: “Als mensen echt in de problemen zitten”

  Een van de vijf speerpunten voor de ChristenUnie in Heerenveen is “Samen zorgen”. Aandacht voor hulp aan elkaar in het algemeen en meer specifiek voor aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers.

  Maar wat als de hulpvraag complex blijkt te zijn? Hoe gaan we om met situaties die escaleren?

  Voor deze en andere vragen is een ledenevent georganiseerd met medewerking van een professional.

  Lees meer over "Verslag 28 april 2023 speerpuntenevent: “Als mensen echt in de problemen zitten”"

Uitnodiging voor ons volgende speerpuntenevent

"Als mensen echt in de problemen zitten."                     

Harold Brouwer+logo

Op 28 maart organiseert de ChristenUnie een avond over hulp aan mensen die buiten de boot (dreigen te) vallen.
Het is een groot goed om iets voor een ander te kunnen betekenen, als goede buur of als mantelzorger. En we krijgen er ook vaak veel voor terug. Soms is er echter geen aandacht, onvoldoende hulp of wordt geen hulp geaccepteerd. Sommige situaties ontsporen en kunnen verder escaleren. Iedereen kent waarschijnlijk wel voorbeelden in zijn of haar omgeving.
Spreker is Harold Brouwer, die in Heerenveen werkt als wijk GGD’er op het snijvlak van zorg en veiligheid. Hij wordt bij problematische situaties vaak ingezet. Welke ervaringen heeft hij opgedaan en waar loopt hij tegen aan?  Maar ook, waar lopen wij zelf tegen aan? Wat kunnen we zelf oppakken en wat moeten we vooral niet zelf doen.
U bent van harte uitgenodigd op dinsdag 28 maart van 19.30-21.30 uur in Wijkcentrum “De As”.
Toegang is gratis. Wel graag vóór 26 maart  opgeven bij Jan Veling (velinghnj@gmail.com).

Nieuwe initiatieven ChristenUnie Heerenveen

CU hveen

In het nieuwe jaar willen we graag het contact met onze leden aanhalen omdat we als politieke, locale partij de input van onze leden goed kunnen gebruiken. Wij denken bij dit aanhalen in eerste instantie aan twee initiatieven: 

 1. Ledenevents rond onze huidige
  speerpunten. Het eerste ledenevent is
  gehouden op 25 november en werd gehouden in het kader van ons speerpunt
  “duurzaamheid”. Het tweede event staat gepland voor 28 maart 2023 waar het
  speerpunt “samen zorgen” centraal zal staan (nadere informatie volgt).
 2. Vorming van een denktank. We denken aan een groep van 12-15 personen
  die twee maal per jaar bijeen komt. We vragen mensen twee jaar mee te doen met een
  mogelijkheid tot verlengen van nog eens twee jaar. Mocht u hier iets voor voelen, laat
  het ons weten. (t.kokzon.cu@gmail.com)

Met alles wat we doen en van plan zijn in 2023 is het goed om ons steeds weer af te vragen waar we het voor doen. In een recent schrijven van Gert-Jan Segers aan de leden staat:

En ja, we zijn geroepen om soms ook grote keuzes te maken. Maar laten we ons nooit groter maken dan het Kerstkind. Altijd vasthouden aan onze eerste liefde voor Hem. En altijd opkomen voor die ene.”

3 initiatieven

Gelukkig en gezegend 2023

sterretjes

 

Wat 2023 ons ook brengt, we mogen weten dat onze Hemelse Vader ons in zijn Hand geborgen houdt.

Wat 2023 ons ook brengt, we mogen in alle omstandigheden het Licht van de Vader doorgeven aan de mensen om ons heen, aan Heerenveen.

Het team van ChristenUnie Heerenveen wenst jullie allemaal een gedragen, lichtgevend en gezegend 2023.

Verslag van het eerste ledenevent bij het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics

De ChristenUnie in Heerenveen organiseert de komende jaren regelmatig een ledenevent.

Bij een ledenevent staat een of meerdere speerpunten uit de gemeenteraadsverkiezingen centraal.

Op 25 november is tijdens een ledenevent aandacht besteed aan het speerpunt “duurzaamheid”.

NTCP1

Het ledenevent werd georganiseerd op een unieke locatie in Heerenveen, het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP). Martine Brandsma, directeur van het NTCP, nam ons enthousiast mee in de bijzondere wereld van het scheiden van plastics uit afval om vervolgens weer te kunnen gebruiken. Of anders gezegd: “van handel en opruimen naar meer doen met kostbare grondstoffen”.

Het NTCP is een test- en onderzoeksorganisatie voor verschillende soorten plastic. Op de locatie kunnen het scheiden en verwerken van circulaire plastics daadwerkelijk op praktijkschaal worden nagebootst. Het jonge bedrijf ontvangt inmiddels opdrachten uit zowel binnen- als buitenland en is groeiende. Het was mogelijk om met de groep de fabriek in te gaan voor een aanschouwelijke uitleg.

NTCP3

De ChristenUnie is een sterk voorstander van het terugdringen van het gebruik van plastics (40% van de plastics komt van verpakkingen). Technische ontwikkelingen bij de verwerking van huishoudelijk afval, zoals bij Omrin, maken het mogelijk om steeds beter nascheiding van plastic toe te passen. Te allen tijde geldt dat het veel beter is om minder plastic te gebruiken.

Aansluitend hebben we onze jaarlijke ledenvergadering gehouden. De komende ledenevent is op 28 maart rond het speerpunt samen zorgen. We hopen daar weer veel leden en belangstellenden te ontmoeten.

Activiteiten van de fractie en steunfractie in november

25 november ChristenUnie Heerenveen ledenevent bij het NTCP

Onze eerste ledenevent komt eraan op dinsdag 25 november.

We zijn uitgenodigd om een kijkje in de keuken van het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics te nemen. Zij hebben als doel om plastic 100% recyclebaar te maken door innovatie en ontwikkeling. Omdat ChristenUnie Heerenveen ook graag voor duurzaamheid gaat, zijn we hier enthousiast over en gaan we hier met onze leden naar toe.

Meer informatie? Jan Veling: velinghnj@gmail.com

Ledeneventtestcentrum

Dag van de mantelzorg 10 november 2022

Graag vragen we ook jullie aandacht voor de dag van de mantelzorg. Want mantelzorgers zijn helden, elke dag opnieuw. En dat mag best eens gezegd worden.

Misschien een mooie gelegenheid om mantelzorgers in jouw omgeving eens een hart onder te riem te steken met een kaartje of ander blijk van waardering?

https://www.mantelzorg.nl/dag-van-de-mantelzorg/

dag van de mantelzorg

Week van de Pleegzorg 2 t/m 9 november 2022

Lia mag met de wethouder de groene loper uitleggen bij Crackstate.

‘Open je wereld tijdens de Week van de Pleegzorg van 2 tot en met 9 november 2022. In deze week worden allerlei activiteiten georganiseerd. Voor pleeggezinnen en voor mensen die meer willen weten over pleegzorg of pleegouder willen worden. Op deze pagina lees je wat er zoal te doen is.’

https://www.pleegzorg.nl/week-van-de-pleegzorg/

Week van de pleegzorg

pleegzorg

Activiteiten van de fractie en steunfractie in oktober

Werkbezoek op de boerderij

Klazina is op werkbezoek geweest bij de fam Knobbe. Ze kreeg daar een hartelijke ontvangst en een rondleiding op het agrarische bedrijf. Ze had een gesprek met enkele agrariërs over kansen die ze pakken (zoals B&B, melklokaal, rondleidingen), over regelgeving waar ze tegenaan lopen, verdriet, onbegrip en pijn. Ze maakte kennis met gedreven gezinnen die graag nog vele generaties hun vak willen blijven doorzetten.

Boerderijbezoek

Opening Romkessteeg

Klazina was bij de opening van de Romkessteeg. Het is heel mooi opgeknapt. Toch was niet iedereen blij. Er staan borden en rekken in de steeg. Dat maakt het voor mensen met een beperking slecht toegankelijk. De bakker gaf aan dat hij dit bord liet staan, omdat er veel fietsers voorbij komen. Die wil je niet tegen je doos gebak aan hebben als je de deur uitloopt. In de steeg is geen groen aangebracht. Het groen zit in de bakken op het Molenplein.

En toch is het een mooie steeg met een stukje geschiedenis geworden. De wethouder deelde na de opening goodiebags van de plaatselijke ondernemers uit. De plaatselijke ondernemers kregen een pot lekkers.

opening romkessteeg

Onthulling fototentoonstelling Pride

Lia was bij de onthulling van de Pride Photo Exhibition 2022 met als thema ‘celebration the Unseen’. Ze had mooie gesprekken en het was goed om erbij geweest te zijn! Dansgroep DIF uit Akkrum luisterde de opening op met een vrolijke dans.

Fototentoonstelling pride

Begroting

Lia, Klazina en Jan hebben de ambtenaren over de begroting mogen bevragen. Daarna volgde de bespreking in de raadscommissies.

Activiteiten van de fractie en steunfractie in september

Coachingsavond

Deze avond zijn we onder leiding van coach Reinier Mulder (ChristenUnie Zwolle) bezig geweest met hoe we als christelijke politieke partij onze positieve impact op Heerenveen kunnen laten groeien en onze eigenschappen en talenten daarvoor in kunnen zetten.

ALV ChristenUnie Friesland

In september zijn Lia en Tsjitske naar de ALV van de provinciale afdeling van de ChristenUnie geweest. In aanloop naar de komende verkiezingen voor de provinciale staten en het waterschap werd daar ook de kandidatenlijst gepresenteerd. Ook kandidaten uitHeerenveen staan op de lijst, dus we hopen op jullie stem.

ALV CU

Opening TOPpunt

Klazina was bij de opening van ons TOPpunt, Toeristisch Overstap Punt, op de Heide. Wethouder Hedwich Rinkes en Tim van Kiemkracht trokken het lint van de informatiezuil. Dit punt zet Heerenveen toeristisch weer beter op de kaart, maakt Heerenveen economisch aantrekkelijker, maar dit TOPpunt wil vooral Heerenveeners in beweging krijgen en houden. Met deze mooie routes worden we allemaal uitgedaagd om er lekker op uit te gaan!

TOPpunt CU

Bid mee voor onze overheid

Bid woensdagavond in de Fonteinkerk mee voor onze overheid.

“Allereerst vraag ik je te bidden, te smeken en te danken voor alle mensen, voor koningen en alle andere gezagsdragers. Vraag dat wij een ongestoord en rustig leven kunnen leiden, waardig en in alle opzichten toegewijd aan God“ (1 Tim 2)

De interkerkelijke "Gebedsgroep Heerenveen" organiseert gebed voor onze landelijke regering, voorafgaande aan de derde dinsdag in september. Dit jaar wordt in Heerenveen gebeden op woensdag 14 september vanaf 19.30 uur in de Fonteinkerk in Heerenveen. Het initiatief in Heerenveen is ontstaan vanuit het initiatief van de "kroonbede" door de kerken in Den Haag. Meerdere gemeenten in Nederland schenken hier aandacht aan.

De Kroonbede is geïnspireerd door de volgende tekst uit de bijbel: “Allereerst vraag ik je te bidden, te smeken en te danken voor alle mensen, voor koningen en alle andere gezagsdragers. Vraag dat wij een ongestoord en rustig leven kunnen leiden, waardig en in alle opzichten toegewijd aan God“. Citaat van apostel Paulus uit de 1e brief aan Timotheüs hoofdstuk 2.

Veiliger fietsen tot je 100e

Vanmorgen waren Klazina en Lia bij de aftrap van ‘Doortrappen’ veiliger fietsen tot je 100e  Dit maakt onderdeel uit van het landelijk programma Doortrappen en past goed in het gemeentelijk beleid ‘scoren voor gezondheid Heerenveen’ De bedoeling is dat er fietsgroepen ontstaan die elke dinsdagmorgen een route trappen! Ontmoeting en verbinding door er samen op uit te trekken!  De coördinatie is in handen van onze  buurtsportcoaches :-)

doortrap route

Activiteiten fractie en steunfractie in juni

2 juni

Lia kreeg een rondleiding op het Oranjewoud Festival samen met haar GBH collega. We werden hártelijk ontvangen door Yoram Ischurwitz die hier 10 jaar geleden mee begon. Ze waren nu aan het opbouwen en van 6 scholen waren er kinderen ingedeeld bij diverse workshops. Het hele weekend door is de Kinderproeftuin open voor € 2,50 per dag. Gemeente Heerenveen is een van de geldschieters, vandaar dat ons bezoek op prijs werd gesteld.

Oranjewoud festival

9 juni

Klazina was aanwezig bij de opening van Bakkie Hoop. Het is een project om ontmoeten te bevorderen. Het is vanuit een aantal kerkelijke gemeenten opgezet.

Voor meer informatie: https://www.protestantsegemeenteheerenveen.nl/Bakkie_Hoop

13 juni heeft Lia een werkbezoek afgelegd aan de brandweerkazerne. Daar heeft ze veel informatie gekregen over het werk van de Veiligheidsregio; GGD en FUMO. Er waren 3 Heerenveense raadsleden en een raadslid uit de Waadhoeke en nog 3 Heerenveense commissieleden ook aanwezig.

15 juni was Lia in Leeuwarden bij de ‘Omgevingswet en milieu-effecten rapportage. Er waren ook gemeente ambtenaren uit Heerenveen.

15 juni heeft CU Heerenveen met fractie en steunfractie en voorzitter een overleg gehad over de ambitie voor de komende 4 jaar. Het verkiezingsprogramma ligt er. Hoe gaat dat in de komende 4 jaar zichtbaar worden? We hebben besloten een coach aan te trekken om ons hierbij te helpen. Ook hebben we over het afdelingsplan gesproken.

18 juni had Lia een leerzame dag in Kwartier Noord Katlijk over het Lokaal Akkoord Jeugd.

Jan en Klazina waren bij 2 informatiebijeenkomsten over beperkingen en kansen voor het veenweidegebied.

Een van de momenten was een bedrijfsbezoek in Aldeboarn.

Co2 emmision testOp de foto zie je de meetapparatuur inzake CO2-emissie in relatie tot grondwaterbeheer.

22 juni was Lia bij de bijeenkomst van Plaatselijk belang Oud Aengwirden.

Landelijke impact

instasc

Activiteiten van de fractie en steunfractie in mei

Op 4 mei was de ChristenUnie vertegenwoordigd bij de viering in de Doopsgezinde kerk, de stille tocht, de herdenking bij het monument en het Herdenkingsconcert.

10 Mei was Lia de Heij bij het Lokaal Akkoord Jeugd.

Klazina Bontekoe was bij het LEEF project. De 5 projecten presenteerden zich. Waar het ene project met de eerste woningen al actief tot verduurzaming komt (Nieuweschoot), is de ander nu op stoom aan het komen (Aengwirden).

De deelauto (eigen project) lijkt met een goed plan rond de zomer in Heerenveen van start te kunnen.

Peanster Mieden vertelde van hun 42 kavels met gasvrije, all Electric woningen in het natuurgebied bij Drachten.

12 mei was de ChristenUnie vertegenwoordigd bij de jaarvergadering wijkraad Skoaterwâld. Zij stellen zich benaderbaar op en hebben al mooie doelen weten te halen voor de wijk. Ze mikken op betrokkenheid als wijk bij elkaar en roepen op om mee te doen. Enthousiast bestuur.

17 mei

Klazina heeft een werkbezoek aan Zonnepark Shell afgelegd. Er liggen 35.000 panelen, goed voor 14 Megawatt🌞. Op de foto is ze actief aan het vlinders en bijen vangen tijdens dit werkbezoek. Er wordt namelijk ook onderzocht hoe je het best een groen zonnepark kan onderhouden. Zie onderstaande folder.

klazina vlinders vangen

Hieronder de flyer, gemaakt door Capris.

flyer capris1flyer capris2

In mei was Klazina bij de vergadering van Plaatseling Belang Oudeschoot. De bijeenkomst werd door ca 15 leden en 5 bestuursleden en ca 10 politici /wethouder/wijkagent/wijkmanager bezocht.

Er is veel overlast van jeugdigen. Er is veel inbraak en er worden zaken vernield. De jongeren hebben vaak geen goede gezinssituatie. De aanwezige bewoners voelen zich het afvalputje van Heerenveen. Na de pauze interactief bezig geweest met een nieuwe dorpsvisie.

De inwoners waren blij en verrast dat er zoveel politici aanwezig waren.

Het was een goede avond.

23 mei Lia was aanwezig bij de bijeenkomst van Plaatselijk Belang Bontebok, waar ook de nodige overlast van/door jongeren gevoeld wordt; ook daar is regelmatig politieoverleg.

Activiteiten van fractie en steunfractie in april

Op 5 april heeft Klazina Bontekoe (commissielid) in de Thomaskerk in Katlijk de vergadering van Plaatselijk Belang bijgewoond. Katlijk is een actief dorp!

Katlijk[1450]

Op 5 april heeft Lia de Heij een schooltour gemaakt langs alle locaties voor Voortgezet Onderwijs in Heerenveen in het kader van de fusie Voortgezet Onderwijs en Speciaal Onderwijs. Er zijn aanpassingen nodig en de gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting. In mei moet de raad zich uitspreken over het IHP (Integraal HuisvestingsPlan). Samen met nog 10 collega-raadsleden en schoolbestuurders en locatiedirecteuren kregen we een warme maaltijd aangeboden op het KEIcollege, bereid door de leerlingkoks daar. Goed eten en alles zelf gemaakt tot aan de mayonaise toe.

5 april in de avond is Lia bij de ALV Oranjewoud geweest, in de Hof van de Koning. Mooie plannen gehoord over opknappen terrein uitkijktoren Belvedère en MTB route door de bossen 🌳

7 april was Lia bij de vergadering van Plaatselijk Belang Nieuweschoot in MFA Oudeschoot. Een betrokken groep inwoners met veel ideeën en menskracht🤗. Druk bezig met duurzame projecten waarvoor ze 100.000 EURO uit het project LEEF kunnen inzetten.

12 april zijn Jan Veling en Lia de Heij naar de plechtigheid rond het leggen van de ‘Stolpersteinen’ in Heerenveen geweest. Struikelstenen of ook wel ‘stroffelstiennen’ zijn gedenktekens, die worden geplaatst in het troittoir voor de vroegere woonhuizen van mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Je struikelt niet letterlijk over deze stenen, maar het is de bedoeling dat je met je hoofd en hart blijft struikelen over dit stuk van de geschiedenis.

In Heerenveen wordt dit prachtige initiatief gedragen door de Stichting Historie Heerenveen. Het geheel werd mogelijk gemaakt door goede samenwerking met Tafelronde 68 (jonge ondernemers) en gemeente Heerenveen. Een "afgegeven" en teruggevonden gouden zakhorloge van de familie Smeer uit de Schoolstraat wordt deze middag door familie van de familie Smeer aangeboden aan het Museum Heerenveen.

Op de foto staan de stenen die gelegd zijn in de Schoolsteeg.

Struikelstenenschoolsteeg

13 april was Lia de Heij aanwezig bij een bijeenkomst ‘tijdelijke lokalen school De Buitenkans’. Er zijn een aantal opties mogelijk waar noodlokalen geplaatst kunnen worden. De optie langs de Kattenbos wordt als minst overlast gevend voor bewoners gezien en heeft de meest gunstige verkeersafwikkeling. In de commissie vergadering van 26 april krijgen omwonenden gelegenheid in te spreken en daarna krijgt de gemeenteraad op 12 mei in de raadsvergadering het laatste woord, mocht het geen hamerstuk worden. Het integraal huisvestingsplan primair onderwijs ligt inmiddels ook bij het college en komt binnenkort naar de raad.

Intussen zijn er ook gesprekken met de formateur over het nieuwe college. Alle partijen worden hiervoor uitgenodigd, dus de ChristenUnie ook. Een mooie gelegenheid om de visie van de ChristenUnie voor Heerenveen naar voren te brengen.

Installatie van de nieuwe raad

24 maart 2022

Lia tekent als raadslid

Lia regelt op het gemeentehuis de formaliteiten om weer als raadslid te kunnen worden beëdigd.

30 maart 2022

In een feestelijke eerste zitting worden de nieuwe raadsleden beëdigd. Lia zweert deze eed.

"Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"

Een eed, niet licht gezworen. Het is een plechtig moment.

En daarna is het natuurlijk tijd voor bloemen.

Lia in de bloemen meer pixels

In memoriam Wubbo Meijer

mantelzorgers thumbnail scale

In de nacht van 21 maart is overleden ons oudste ChristenUnie-lid, dhr Wubbo Meijer. In februari had hij nog enthousiast meegedaan aan het filmpje van de ChristenUnie over mantelzorgers. We wensen de familie veel sterkte met dit verlies en zijn dankbaar voor wat hij voor zoveel mensen heeft mogen betekenen.

Rouwadvert W Meijer

Verkiezingsuitslag

tegeltje voor dank

Vanmorgen zijn de verkiezingsuitslagen vastgelegd op het centrale stembureau. De ChristenUnie krijgt 1 zetel in de gemeenteraad van Heerenveen. Dat betekent dat onze Lia de Heij weer 4 jaar aan de slag mag voor de inwoners van Heerenveen. We hadden gehoopt op 2 zetels, op dubbele kracht in de raad. Helaas zat dat er niet in, deze keer. Evengoed gaat Lia, ondersteund door onze mensen in de steunfractie, met enthousiasme door om Heerenveen en haar inwoners te dienen en zich in te zetten voor de bloei van Heerenveen. Om dat goed te kunnen doen, heeft ze jullie nodig. Loop je ergens tegenaan in Heerenveen, zie je iets waar wat aan gedaan moet worden, heb je ideëen die haar bij het raadswerk kunnen helpen of wil je haar in haar werk aanmoedigen: laat van je horen. → L.deHeij@heerenveen.nl 
Nogmaals: Bedankt voor jullie stem en betrokkenheid!

Maak kennis met onze lijsttrekker: Lia de Heij

Wie ben ik en wat doe ik graag?
in het dagelijks leven ben ik een soort van Welzijnswerker :-) Naast mijn werk als raadslid, ben ik koster van de Goede Herderkerk. Twee dagen in de week fungeer ik als oppasoma van Niels (9) en Noa (6) en een morgen in de week help ik mijn oude (92) vriendin Nel.
Ik ben moeder van 5 kinderen waarvan er 4 een relatie hebben; de jongste woont nog thuis en inmiddels hebben we 7 kleinkinderen.
Door het vele werk kom ik nauwelijks aan hobby’s toe maar regelmatig een lange wandeling maken lukt nog wel. Ik zing ook heel graag en mocht in de coronatijd (volgens rooster) jubelen in de digitale kerkdiensten :-)

Heerenveen en ik
In 1977 ben ik samen met mijn kersverse echtgenoot in Heerenveen komen wonen en van lieverlede steeds meer van Heerenveen gaan houden. Heerenveen ligt mooi centraal, heeft een afwisselende natuur en alle voorzieningen die ik belangrijk vind.

De ChristenUnie en ik
Bij de ChristenUnie voel ik mij thuis. Het is een partij zonder opsmuk die zoekt naar wat verbindt en constructief wil bouwen aan een samenleving waar het recht zegeviert :-)
De tijd waarin wij leven is erg complex en daarom ben ik blij met een partij als de ChristenUnie die zich laat inspireren door het Woord van God en de weg wil gaan die Hij ons wijst!

Lia-150

Maak kennis met kandidaat nummer 2: Klazina Bontekoe

Wie ben ik en wat doe ik graag?
Ik ben Klazina Bontekoe. Mijn dagen zijn gevuld met zorg en liefde voor mijn gezin, mantelzorg, het bezorgen van medicijnen, bezoekjes bij buren, gemeenteleden en familie.
Ons gezin bestaat uit mijn man Jelle, 3 volwassen zonen en 1 volwassen dochter.  Het aanwezig zijn van autisme binnen ons gezin heeft veel impact op mijn leven. Mijn hobby’s wandelen, sudoku’s en legpuzzels worden in het gezin gedeeld. Sinds ik politiek actiever ben, staan de naaimachine en breinaalden vaker stil.
Jelle en ik komen beiden uit een groot gezin en we hebben met onze meer dan 200 broers, zussen, neven en nichten goede contacten en daar beleef ik plezier aan.

Heerenveen en ik
In 1993 ben ik na in Groningen, Harlingen, Scheemda, Leek, Kampen, Winschoten, Schoonhoven en Gouda te hebben gewoond Heerenveen binnen komen vallen, omdat mijn man hier werk kreeg.
Heerenveen biedt zoveel. Binnen 5 minuten lopen is water, groen of ruimte te vinden. Onderweg kom ik dan vriendelijke mensen tegen. De trein en bus zorgen voor comfortabele, duurzame reismogelijkheden. Verenigingen zijn er op allerlei gebied. Heerenveen is een plek waar ik me als geboren Groninger thuis voel!

De ChristenUnie en ik
Als volger van Christus blijf ik onze partij ChristenUnie noemen en niet de afkorting CU. Het  noemen van de naam bepaalt me erbij dat niet ik voorop sta, maar Jezus Christus. Vandaaruit wil ik meehelpen dat mensen deze geleende aarde en de dieren met liefde en respect behandelen. Binnen de ChristenUnie staan we als kinderen van God middenin de maatschappij. 
Ik ben gevormd door het opgroeien in een groot ondernemersgezin, het werk als rijkspolitieagente met o.a. de specialisaties jeugd- en zedenpolitie, het verlenen van mantelzorg en terminale zorg en het leven in kerkelijke gemeenten.
Ik ben dankbaar voor het vele goede en liefdevolle dat ik heb mogen ontvangen. Graag wil ik me dan ook inzetten voor het milieu, duurzaamheid, de mens in verbondenheid met de ander en deze aarde.

Klazina-150

Maak kennis met kandidaat nummer 3: Jan Veling

Wie ben ik en wat doe ik graag?
Geboren in Zierikzee met ouders die oorspronkelijk uit de Groningse veenkoloniën komen. Met mijn vrouw Hester heb ik op verschillende plekken van Nederland gewoond, voordat wij in 1997 naar Heerenveen kwamen. Wij hebben twee kinderen gekregen en met de komst van een kleindochter is duidelijk geworden dat ik voor grootvader in de wieg ben gelegd.
Inmiddels ben ik een gepensioneerd dierenarts. Als dierenarts hebben mijn vrouw en ik eerst in de praktijk gewerkt, voordat ik mij ben gaan specialiseren in de gezondheid en voeding van koeien bij de Gezondheidsdienst voor Dieren.
Echte ontspanning ondervind ik bij het lopen van lange afstanden en klimmen in de bergen. Onlangs nog een prachtige gletsjertocht in Oostenrijk mogen maken met mijn dochter en haar vriend.

De ChristenUnie en ik
Als christen wil ik graag midden in de maatschappij staan. De ChristenUnie biedt mij inspiratie om daar handen en voeten aan te geven.
Sinds eind 2021 ben ik actief betrokken bij de ChristenUnie in Heerenveen. In de komende vier jaar wil ik “het goede” voor Heerenveen en Heerenveeners zoeken. Bij het goede zoeken denk ik aan uitdagingen en het benutten van kansen in het belang van iedereen. Ik stel daarbij graag de “waarom” vraag, zowel bij de gemeentepolitiek in het algemeen als ook bij wat wij als ChristenUnie in Heerenveen willen doen.
Door mijn betrokkenheid bij de gemeentepolitiek, loop ik momenteel rond de gemeentegrenzen van Heerenveen. Een verrassende tocht. Onlangs ontdekte ik dat het pontje bij Nije-Skou niet altijd beschikbaar is. En dan moet je een eind terug lopen.

Jan-150

Maak kennis met kandidaat nummer 4: Klarie Offringa

Wie ben ik en wat doe ik graag?
Mijn naam is Klarie Offringa. Sinds 2004 woon ik met mijn man Roelof in Heerenveen. We zijn de trotse ouders van drie mooie dochters, die op dit moment allemaal op de middelbare school zitten. Naast onze meiden hebben we ook nog een hond en twee katten. En ik probeer één keer per week tijd te maken voor een uurtje paardrijden. In mijn vrije tijd ben ik nog actief als bestuurslid bij Christelijk Boekhuis de Brug en als lid van de Raad van Toezicht van het Liudger in Drachten. Wat me ook veel energie en plezier geeft, is mijn rol als leiding bij het jongerenwerk in de PKN Heerenveen. Daar trek ik vooral veel op met tieners en probeer ik met hun na te denken over wie Jezus voor hun is en hoe ze Gods liefde kunnen voelen en laten zien in hun leven.
Ik werk verder fulltime als controller in de woningcorporatiesector. Ik vind het belangrijk om mijn kennis en kwaliteiten in te zetten voor de maatschappij en hou van de praktische en tastbare rol die woningcorporaties vervullen in een gemeente.

De ChristenUnie en ik
Ik ben al best lang lid van de CU, omdat ik daar ook de drive ervaar om Gods liefde te laten zien in deze wereld, waarbij we solidair zijn met de mensen die het moeilijk hebben en zorgen voor wie zorg nodig hebben. Wat ik ook erg belangrijk vind, is het hebben van zorg voor de natuur, dierenwelzijn en het milieu. Zo ben ik al jaren vegetarisch, omdat ik moeite heb met de dieronvriendelijke industriële veehouderij in Nederland en de milieudruk die dat met zich meebrengt.
Voor de gemeente Heerenveen vind ik het belangrijk dat we de solidariteit vasthouden. Ondanks de moeilijke afgelopen jaren geloof ik erin dat we samen verder kunnen komen. Maar dan moeten we wel voor elkaar en onze omgeving willen zorgen!

Klarie-150

Maak kennis met kandidaat nummer 5: Dennis de Calonne

Wie ben ik en wat doe ik graag?

In het dagelijks leven werk ik als jurist bij de gemeente Opsterland. In 2020 ben ik getrouwd met Hennie en we hebben een samengesteld gezin met in totaal vijf kinderen, 2 jongens en 3 meisjes. Onze jongste is in september 2021 geboren en de oudste is van eind 2009. In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met genealogie, met name Indische genealogie. Ook mag ik graag koken en eten, wandelen en films en series kijken. Verder ben ik hobbymatig bezig met een promotieonderzoek, al staat dat op dit moment op een vrij laag pitje.

De ChristenUnie en ik

In 2018 ben ik in het mooie Heerenveen komen wonen. Daarvoor woonde ik in Smallingerland, waar ik raadslid en commissielid was voor de ChristenUnie. In maart 2019 ben ik statenlid geworden, maar het statenlidmaatschap bleek niet meer te combineren met mijn gezin en werk. De ChristenUnie is bij uitstek de partij waar ik mijn geloof handen en voeten kan geven; een christelijk-sociale partij met oog voor mens en schepping. Bij de ChristenUnie probeer ik vanuit de Bijbelse opdracht 'recht' te doen aan mens en schepping. Recht doen aan mensen betekent voor mij dat we altijd oog hebben voor ieders diverse achtergrond, ervaringen, wensen en behoeften. Recht doen aan de schepping betekent voor mij dat mijn kinderen en de generaties daarna ook nog in een mooie en leefbare omgeving kunnen wonen, werken en ontspannen.


Dennis-150

The making of… deel 1

Als de Heerenveense afdeling van de ChristenUnie zijn we al druk bezig om de mooie hoopvolle boodschap van de ChristenUnie in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen goed voor het voetlicht te brengen. En we hebben videograaf Kayleigh Oostra van O Kay content gevraagd om ons hierbij te helpen. Op 4 en 5 februari zijn we met elkaar aan de slag geweest om die boodschap duidelijk te maken met woord en beeld. We kunnen helaas nog niks verklappen van het eindresultaat, maar geniet alvast van wat mooie actieshots van onze videograaf in actie in deel 1 van ‘The making of…..’.

Kayleigh-the-making-of-tile1-350cut

Nieuwe voorzitter

Het bestuur van ChristenUnie Heerenveen heeft sinds het najaar van 2021 een nieuwe voorzitter. Zij stelt zich hier aan jullie voor. 
 
Nieuwe-voorzitter-in-stoel
 

Wie ben ik en wat doe ik graag?

Mijn naam is Tsjitske Kok-Zondervan en ik ben 44 jaar geleden geboren op de Akkers in Heerenveen. Van mijn 18e tot mijn 38e heb ik in Veenendaal gewoond. Ik ben getrouwd met Gerke en samen hebben we drie zonen in de leeftijd van 14 t/m 17 jaar. Eind 2016 zijn we terugverhuisd naar Heerenveen en sinds 2018 wonen we in een fijn huis aan de rand van Skoatterwâld. Dat is voor ons het mooiste plekje dat er bestaat, want ik geniet van wandelen in de natuur en foto’s maken van licht en kleuren. We eten plantaardig en mijn Fitbit stimuleert me om genoeg te bewegen, terwijl historische romans, Britse series en receptenfilmpjes me helpen te ontspannen. Doordeweeks ben ik drie dagen te vinden op verschillende openbare basisscholen, waar ik vormingslessen geef aan kinderen uit de groepen 1 t/m 8. Dat is creatief en betekenisvol werk en je maakt van alles mee. We zijn kerkelijk betrokken bij de Bethel in Drachten, met een kring in Heerenveen. Je kunt me ook tegenkomen als vrijwilliger bij de voedselbank in Heerenveen.  
 
laantje-met-licht
 

Ik en de ChristenUnie

Ik stem al sinds ik mag stemmen op de ChristenUnie. Toen de partij voor het eerst ging meeregeren ben ik lid geworden. Wat een bijzonder voorrecht om op zo’n plek, vanuit je christelijke overtuiging, mee te bouwen aan Nederland. Daar wilde ik ze graag bij ondersteunen door mijn stem kracht bij te zetten met mijn lidmaatschap. 
Toen het bestuur van de ChristenUnie in Heerenveen aan de bel trok met de boodschap dat er echt nieuw bloed nodig was om te zorgen dat de ChristenUnie mee kon doen aan de verkiezingen, heb ik me gemeld. Want de ChristenUnie heeft in Heerenveen zo’n mooie kans om vanuit onze christelijke overtuiging invloed te hebben op de samenleving. Dat wilde ik niet verloren laten gaan. Daarom ben ik ingestapt om te zorgen dat we in Heerenveen op de ChristenUnie kunnen stemmen deze gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Samen-recht-doen-300
 

De ChristenUnie en de gemeenteraadsverkiezingen

We hebben een kandidatenlijst samengesteld en het was geweldig om te zien hoeveel leden de ChristenUnie een hart onder de riem willen steken!
We hebben samengewerkt aan een verkiezingsprogramma en we zijn heel enthousiast geraakt over onze vijf speerpunten. Wat zou het gaaf zijn om voor onze Heerenveeners stappen te kunnen zetten op die punten!
Ook hebben we manieren bedacht om deze visie van de ChristenUnie voor Heerenveen over te brengen aan onze kiezers. Met hulp van O Kay content komen er vijf prachtige filmpjes aan, die vertellen waar ons hart voor klopt.
 
Kayleigh-op-de-hurken-300
 

De ChristenUnie en jij

Bij onze ledenvergadering en de meedenksessie over het verkiezingsprogramma hebben we een aantal van jullie ontmoet. Ik wil jullie nog meegeven hoe bemoedigend dat was voor mij als nieuwe voorzitter en zeker ook voor Lia en Klazina als fractieleden. Dat smaakte zeker naar meer.  
Er is veel te doen en we bruisen van enthousiasme en ideeën. We kunnen nog mensen gebruiken die willen aansluiten in het bestuur, want de secretaris en de penningmeester willen al een aantal jaren eigenlijk stoppen. Het zou fijn zijn om daar wat versterking voor te krijgen van mensen die energiek het stokje over kunnen pakken. Maar ook als je nieuwsgierig bent naar de nieuwe ideeën en wilt meedenken over de uitwerking ervan, ben je van harte uitgenodigd om de fractie te ondersteunen. Want zo kunnen we, samen, vanuit onze roeping als christenen om ons geloof handen en voeten te geven, op zoek gaan naar het beste voor ons Heerenveen. 
 
Hartelijke groet,
Tsjitske
 
😊 Leuk weetje: de portretfoto bovenaan dit artikel is gemaakt door een van mijn leerlingen.
 
Logo-ChristenUnie-Heerenveen-blok-300

Duurzaam Heerenveen

IMG-20200228-WA0008.jpg

03/05/2020

“Het eindproduct van onze welvaart rolt bij OMRIN over de lopende band”

Ons raadslid, Lia de Heij, bezocht afgelopen week Omrin en constateerde dat het eindproduct van onze welvaart bij Omrin over de lopende band rolt. Van aardappelzakken tot jerrycans, je kan het zo gek niet bedenken.

Op mijn vraag aan Lia om een statement te geven over dit bezoek over wat wij zouden moeten doen, antwoordt Lia: "Je bedoelt zoiets als ‘laten we stoppen met het kopen van voorverpakte levensmiddelen'?  Maar dat zou hypocriet zijn, omdat ik daar zelf ook niks van bak."

Maar wat dan wel, Lia? ‘Om mensen bewust te maken van het afval dat we produceren, zou elke Heerenveener een rondleiding bij OMRIN moeten krijgen. Je gaat walgen van jezelf. Weet je ik stuur je een presentatie, hierin staat het hele verhaal."

(als je de presentatie ook wilt ontvangen, stuur dan even een emailtje naar Lia l.deheij@heerenveen.nl )

In deze presentatie kun je lezen dat Omrin door stichting Nederland CO2 neutraal is uitgeroepen tot duurzaamste onderneming. Toch een mooie prestatie van een bedrijf dat al het Heerenveense huisafval verwerkt. Dat doet Omrin overigens niet voor Heerenveen alleen, maar voor heel Friesland, een deel van Groningen en andere gemeentes.

In Heerenveen hoeven we het plastic afval niet te scheiden, dat doet Omrin door de zogenaamde nascheiding, een zeer efficiënte manier van afvalverwerking. ChristenUnie Heerenveen adviseert om dit goede voorbeeld in heel Nederland na te volgen.

Lia: "En wist je dat nu half Heerenveen aardgas krijgt uit gaswinning door Omrin? Het gewonnen gas gaat zo rechtsreeks de gasleiding in."

https://www.heerenveen.nl/nieuws/belangrijk-voor-heerenveen-duurzaamheid/

Interview met Klazina Bontekoe

4 februari 2020

Op 27 januari  benoemde de raad Klazina Bontekoe van de ChristenUnie fractie als nieuw commissielid van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (ROM) Klazina komt in de plaats van Klaas Pieter Derks, die eerst commissielid was namens de fractie ChristenUnie. Klaas Pieter blijft lid van de steunfractie, maar kon het commissiewerk niet meer combineren met werk en gezin.

klazina 3.jpg

Kun je uitleggen wat ROM inhoud? Wat is dat voor commissie?
Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Deze raadscommissie bereidt de besluitvorming van de gemeenteraad voor over de onderwerpen die te maken hebben met ruimtelijke ontwikkeling en milieu, zoals de glasvezel, de gaswinning, verkeer en huisvesting. Tijdens de commissievergadering mogen de commissieleden vragen stellen over de onderwerpen die op de agenda voor de volgende raadsvergadering staan. Daarnaast kunnen commissieleden nieuwe zienswijzen inbrengen. Zo proberen we duidelijkheid over het onderwerp te krijgen. Als het stuk duidelijk is en iedereen kan zich er in vinden, dan wordt het een hamerstuk in de gemeenteraadsvergadering. Zijn er onduidelijkheden of is niet iedereen het met het stuk eens, dan wordt het een bespreekstuk in de raadsvergadering.
Door een goede bespreking in de commissie ROM kunnen raadsvergadering qua tijd ingekort worden.

Bij de rondvraag mogen vragen over ROM-zaken worden gesteld, die niet op de agenda staan. Bv over een ingezonden brief over een onveilige verkeerssituatie. Een commissievergadering wordt ca twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Tussen de ROM en de raad komen we als fractie van de ChristenUnie nog eens bij elkaar. Daar bepalen we dan welke keus er door de ChristenUnie in de raad wordt gemaakt. Ook kan dan alsnog een hamerstuk als bespreekstuk worden aangeduid.

Heb je een voorbeeld waar je het dan over hebt in de commissie?
De RES. De Regionale Energie Transitie.

Vanuit het Rijk is Nederland in districten opgedeeld. Friesland is één van die gebieden. In elk gebied moeten gemeenten samenwerken om op het land met zon- en windenergie terra’s energie op te wekken. In 2030 moet er landelijk dan zo heel wat worden opgewekt. Dat noemen we de RES, de regionales energietransitie. In 2050 is het de bedoeling dat Nederland dan energieneutraal is. We zijn nu met het beleid van de gemeente Heerenveen bezig. Waar kies je voor, zodat je straks niet door andere gemeenten van alles krijgt opgelegd. Dus je maakt nu keuzes om het uiteindelijk voor alle burgers goed te hebben en houden.

Wat zou je willen bereiken als commissielid namens de ChristenUnie?
God heeft deze wereld zo mooi geschapen en ik mag hier als rentmeester mee omgaan. Ik probeer duurzaam te leven en laat zo een stukje van mijn dankbaarheid zien. Omzien naar mijn naaste is mede bepalend in de hulp aan hen die dit nodig hebben. Dit zijn speerpunten van de ChristenUnie. Daarom voel ik me thuis bij de ChristenUnie. Zo wil ik omgaan met de onderwerpen die langs zullen komen.

Er moet in Heerenveen veel gebeuren op het gebied van duurzaamheid. Ik zie dat mensen die een behoorlijk opleidingsniveau en financiële middelen hebben, zelfstandig de isolatie van hun woning voor elkaar kunnen krijgen. Deze mensen weten de subsidiepotjes te vinden. Huurwoningen worden  via corporaties energiezuinig gemaakt. Mijn wens is, dat we de mensen die hulp nodig hebben bij de keuze van isoleren en de aanvraag van subsidies gaan bereiken!

Hoe combineer je dat eigenlijk met al je andere (vrijwilligers)werk?
Al biddend en door mensen uit mijn omgeving zal ik hier keuzes maken. Juist door mijn vele contacten hoor ik veel van wat er leeft in de samenleving en daardoor valt er veel te combineren.

Met wie zou je graag eens willen sparren over je nieuwe functie als commissielid en wat zou je dan graag willen weten?

Vanaf dat de benoeming bij raadsleden bekend is, word ik met open armen ontvangen en ook een cursus bij de ChristenUnie in Amersfoort heeft me leerzame contacten opgeleverd. Alle onderwerpen zijn zo interessant, dat er nog heel wat kennis valt te vergaren.


Het lijkt met interessant om met Piet Zijlstra, die voor de gemeente Heerenveen veel contacten had met bedrijven, eens te sparren over hoe we als gemeenteraad meer kunnen betekenen voor de ondernemers die hier gevestigd zijn en met hen die overwegen zich in Heerenveen te vestigen.

Klazina we wensen je Gods zegen toe voor het commissiewerk in de komende periode!

Tot slot, een oproep van Klazina:
Mocht je als lezer nu geïnteresseerd zijn geraakt in het steunfractiewerk van de ChristenUnie, kom gerust langs! Misschien ben jij wel de persoon met wie ik graag wil sparren en mijn kennis kan uitbreiden! Welkom!

En langs deze, Klaas Pieter (en je gezin) hartelijk dank voor je inzet in de afgelopen 2 jaren!

 Op de foto’s van het terrein van het voormalig Heerenhage dat wordt klaar gemaakt voor het nieuwe Heerenhage en een aantal nieuwbouwwoningen

klazina 2.jpg

bouwterrein Heerenhage 2.jpg

voormalig Heerenhage.jpgbouwterrein Heerenhage.jpg

Klazina Bontekoe-Heerema benoemd tot commissielid ROM

Klazina nieuw commissieid.jpg

In de raadsvergadering van 27 januari 20120 werd Klazina Bontekoe-Heerema door de Raad benoemd tot commissielid Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) namens de ChristenUnie. Zij neemt de commissie ROM over van Klaas Pieter Derks die naast de commissie ROM ook de commissie Algemene Zaken (AZ) bemenste. Klaas Pieter stopt met het commissiewerk en zet zich in voor de steunfractie. Het raadslid Lia de Heij-Nap neemt de commissie AZ over van Klaas Pieter. Lia werd ook officieel benoemd tot commissielid AZ in dezelfde raadsvergadering. Lia is nu commissielid AZ en Samenlevingszaken (SAZA).