Heerenveen

Duurzaam Heerenveen

IMG-20200228-WA0008.jpg

03/05/2020

“Het eindproduct van onze welvaart rolt bij OMRIN over de lopende band”

Ons raadslid, Lia de Heij, bezocht afgelopen week Omrin en constateerde dat het eindproduct van onze welvaart bij Omrin over de lopende band rolt. Van aardappelzakken tot jerrycans, je kan het zo gek niet bedenken.

Op mijn vraag aan Lia om een statement te geven over dit bezoek over wat wij zouden moeten doen, antwoordt Lia: "Je bedoelt zoiets als ‘laten we stoppen met het kopen van voorverpakte levensmiddelen'?  Maar dat zou hypocriet zijn, omdat ik daar zelf ook niks van bak."

Maar wat dan wel, Lia? ‘Om mensen bewust te maken van het afval dat we produceren, zou elke Heerenveener een rondleiding bij OMRIN moeten krijgen. Je gaat walgen van jezelf. Weet je ik stuur je een presentatie, hierin staat het hele verhaal."

(als je de presentatie ook wilt ontvangen, stuur dan even een emailtje naar Lia l.deheij@heerenveen.nl )

In deze presentatie kun je lezen dat Omrin door stichting Nederland CO2 neutraal is uitgeroepen tot duurzaamste onderneming. Toch een mooie prestatie van een bedrijf dat al het Heerenveense huisafval verwerkt. Dat doet Omrin overigens niet voor Heerenveen alleen, maar voor heel Friesland, een deel van Groningen en andere gemeentes.

In Heerenveen hoeven we het plastic afval niet te scheiden, dat doet Omrin door de zogenaamde nascheiding, een zeer efficiënte manier van afvalverwerking. ChristenUnie Heerenveen adviseert om dit goede voorbeeld in heel Nederland na te volgen.

Lia: "En wist je dat nu half Heerenveen aardgas krijgt uit gaswinning door Omrin? Het gewonnen gas gaat zo rechtsreeks de gasleiding in."

https://www.heerenveen.nl/nieuws/belangrijk-voor-heerenveen-duurzaamheid/

Interview met Klazina Bontekoe

4 februari 2020

Op 27 januari  benoemde de raad Klazina Bontekoe van de ChristenUnie fractie als nieuw commissielid van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (ROM) Klazina komt in de plaats van Klaas Pieter Derks, die eerst commissielid was namens de fractie ChristenUnie. Klaas Pieter blijft lid van de steunfractie, maar kon het commissiewerk niet meer combineren met werk en gezin.

klazina 3.jpg

Kun je uitleggen wat ROM inhoud? Wat is dat voor commissie?
Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Deze raadscommissie bereidt de besluitvorming van de gemeenteraad voor over de onderwerpen die te maken hebben met ruimtelijke ontwikkeling en milieu, zoals de glasvezel, de gaswinning, verkeer en huisvesting. Tijdens de commissievergadering mogen de commissieleden vragen stellen over de onderwerpen die op de agenda voor de volgende raadsvergadering staan. Daarnaast kunnen commissieleden nieuwe zienswijzen inbrengen. Zo proberen we duidelijkheid over het onderwerp te krijgen. Als het stuk duidelijk is en iedereen kan zich er in vinden, dan wordt het een hamerstuk in de gemeenteraadsvergadering. Zijn er onduidelijkheden of is niet iedereen het met het stuk eens, dan wordt het een bespreekstuk in de raadsvergadering.
Door een goede bespreking in de commissie ROM kunnen raadsvergadering qua tijd ingekort worden.

Bij de rondvraag mogen vragen over ROM-zaken worden gesteld, die niet op de agenda staan. Bv over een ingezonden brief over een onveilige verkeerssituatie. Een commissievergadering wordt ca twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Tussen de ROM en de raad komen we als fractie van de ChristenUnie nog eens bij elkaar. Daar bepalen we dan welke keus er door de ChristenUnie in de raad wordt gemaakt. Ook kan dan alsnog een hamerstuk als bespreekstuk worden aangeduid.

Heb je een voorbeeld waar je het dan over hebt in de commissie?
De RES. De Regionale Energie Transitie.

Vanuit het Rijk is Nederland in districten opgedeeld. Friesland is één van die gebieden. In elk gebied moeten gemeenten samenwerken om op het land met zon- en windenergie terra’s energie op te wekken. In 2030 moet er landelijk dan zo heel wat worden opgewekt. Dat noemen we de RES, de regionales energietransitie. In 2050 is het de bedoeling dat Nederland dan energieneutraal is. We zijn nu met het beleid van de gemeente Heerenveen bezig. Waar kies je voor, zodat je straks niet door andere gemeenten van alles krijgt opgelegd. Dus je maakt nu keuzes om het uiteindelijk voor alle burgers goed te hebben en houden.

Wat zou je willen bereiken als commissielid namens de ChristenUnie?
God heeft deze wereld zo mooi geschapen en ik mag hier als rentmeester mee omgaan. Ik probeer duurzaam te leven en laat zo een stukje van mijn dankbaarheid zien. Omzien naar mijn naaste is mede bepalend in de hulp aan hen die dit nodig hebben. Dit zijn speerpunten van de ChristenUnie. Daarom voel ik me thuis bij de ChristenUnie. Zo wil ik omgaan met de onderwerpen die langs zullen komen.

Er moet in Heerenveen veel gebeuren op het gebied van duurzaamheid. Ik zie dat mensen die een behoorlijk opleidingsniveau en financiële middelen hebben, zelfstandig de isolatie van hun woning voor elkaar kunnen krijgen. Deze mensen weten de subsidiepotjes te vinden. Huurwoningen worden  via corporaties energiezuinig gemaakt. Mijn wens is, dat we de mensen die hulp nodig hebben bij de keuze van isoleren en de aanvraag van subsidies gaan bereiken!

Hoe combineer je dat eigenlijk met al je andere (vrijwilligers)werk?
Al biddend en door mensen uit mijn omgeving zal ik hier keuzes maken. Juist door mijn vele contacten hoor ik veel van wat er leeft in de samenleving en daardoor valt er veel te combineren.

Met wie zou je graag eens willen sparren over je nieuwe functie als commissielid en wat zou je dan graag willen weten?

Vanaf dat de benoeming bij raadsleden bekend is, word ik met open armen ontvangen en ook een cursus bij de ChristenUnie in Amersfoort heeft me leerzame contacten opgeleverd. Alle onderwerpen zijn zo interessant, dat er nog heel wat kennis valt te vergaren.


Het lijkt met interessant om met Piet Zijlstra, die voor de gemeente Heerenveen veel contacten had met bedrijven, eens te sparren over hoe we als gemeenteraad meer kunnen betekenen voor de ondernemers die hier gevestigd zijn en met hen die overwegen zich in Heerenveen te vestigen.

Klazina we wensen je Gods zegen toe voor het commissiewerk in de komende periode!

Tot slot, een oproep van Klazina:
Mocht je als lezer nu geïnteresseerd zijn geraakt in het steunfractiewerk van de ChristenUnie, kom gerust langs! Misschien ben jij wel de persoon met wie ik graag wil sparren en mijn kennis kan uitbreiden! Welkom!

En langs deze, Klaas Pieter (en je gezin) hartelijk dank voor je inzet in de afgelopen 2 jaren!

 Op de foto’s van het terrein van het voormalig Heerenhage dat wordt klaar gemaakt voor het nieuwe Heerenhage en een aantal nieuwbouwwoningen

klazina 2.jpg

bouwterrein Heerenhage 2.jpg

voormalig Heerenhage.jpgbouwterrein Heerenhage.jpg

Klazina Bontekoe-Heerema benoemd tot commissielid ROM

Klazina nieuw commissieid.jpg

In de raadsvergadering van 27 januari 20120 werd Klazina Bontekoe-Heerema door de Raad benoemd tot commissielid Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) namens de ChristenUnie. Zij neemt de commissie ROM over van Klaas Pieter Derks die naast de commissie ROM ook de commissie Algemene Zaken (AZ) bemenste. Klaas Pieter stopt met het commissiewerk en zet zich in voor de steunfractie. Het raadslid Lia de Heij-Nap neemt de commissie AZ over van Klaas Pieter. Lia werd ook officieel benoemd tot commissielid AZ in dezelfde raadsvergadering. Lia is nu commissielid AZ en Samenlevingszaken (SAZA).