ChristenUnie Heerenveen

gemeenteraadsverkiezingen november 2013

Geef geloof een stem.

Deze lokale verkiezingen gaan over mensen. Over ouderen en jongeren, de leerkracht op school, de wijkverpleegkundige, onze werkgever en werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.

Mensen en organisaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen om voor elkaar te zorgen. Iedereen moet kunnen meedoen vanuit de kracht en talenten die hem of haar geschonken zijn. Gezinnen en families zijn belangrijke bouwstenen van een zorgzame samenleving en verdienen daarom onze aandacht. Een gezonde samenleving neemt verantwoordelijkheid voor de schepping die haar is toevertrouwd.

Dit zijn onze speerpunten:

Gezonde samenleving: samen zorgen, betrokken en betaalbaar
Daarom oog en zorg voor mensen in kwetsbare situaties hebben. De ChristenUnie zal meewerken aan nieuwe taken voor de gemeente en aan de transformatie van overheidszorg naar meer zelf- en samenredzaamheid.

Eigen identiteit: samen groeien, geloof en onderwijs
Daarom staan voor een pluriform aanbod van onderwijs in onze gemeente. Wij bewaren ons geloof niet voor thuis of voor de kerk, maar delen het op een praktische manier uit in de maatschappij.

Betrouwbare overheid: samen sturen, dicht bij de burger
Daarom een overheid die naast mensen staat, meedenkt met dorpen en wijken en ondersteunt waar nodig. De gemeentelijke financiën willen we op orde brengen door een goede rentmeester te zijn.

Veilige leefomgeving: samen actief, partners in preventie
Daarom inwoners en organisaties uit de buurt bij veiligheidsproblemen in dorp of wijk betrekken. Mensen zijn te waardevol om in drugs, drank of prostitutie hun vrijheid, waardigheid en uiteindelijk zichzelf kwijt te raken.

Duurzaam wonen en werken: samen bouwen, evenwichtig en toegankelijk
Daarom heeft de gemeente een taak als het gaat om bevorderen van lokale werkgelegenheid en neemt vrijwilligerswerk een belangrijke plaats in.

Bekijk ons verkiezingsprogramma 2014-2018